Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
129/TB-UBND 25/05/2023 THÔNG BÁO Về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa UBND xã Chiều thứ Sáu, ngày 26/5/2023 UBND xã Tải file Tải về
127/TB-UBND 25/05/2023 THÔNG BÁO Niêm yết công khai Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chi phí tổ chức thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương (tại xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện) UBND xã Tải file Tải về
117/TB-UBND 18/05/2023 THÔNG BÁO Về việc triển khai Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến UBND xã Tải file Tải về
115/TB-UBND 17/05/2023 THÔNG BÁO Về việc danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã UBND xã Tải file Tải về
37/QĐ-UBND 06/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã Đoàn Kết năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
38/QĐ-UBND 06/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Đoàn Kết năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
26/QĐ-UBND 05/05/2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Đoàn Kết năm 2023 UBND xã Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
112/KH-UBND 04/05/2023 Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn xã Đoàn Kết năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
102/TB-UBND 24/04/2023 THÔNG BÁO V/v công khai, tiếp nhận và giải quyết liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06 UBND xã Tải file Tải về
103/TB-UBND 24/04/2023 THÔNG BÁO Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết UBND xã UBND xã Tải file Tải về
104/TB-UBND 24/04/2023 THÔNG BÁO Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã UBND xã Tải file Tải về
22/QĐ-UBND 19/04/2023 Quyết định kiện toàn Tổ chỉ đạo số trên địa bàn xã Đoàn Kết UBND xã Tải file Tải về
22/QĐ-UBND 19/04/2023 Quyết định kiện toàn Tổ chỉ đạo số trên địa bàn xã Đoàn Kết UBND xã Tải file Tải về
23/QĐ-UBND 19/04/2023 Quyết định kiện toàn Tổ chuyển đổi số tại các thôn trên địa bàn xã Đoàn Kết UBND xã Tải file Tải về
16/QĐ-UBND 17/04/2023 Quyết định về việc thành lập tổ công tác thực hiện Đề án 06 thôn Châu Quan UBND xã Tải file Tải về
17/QĐ-UBND 17/04/2023 Quyết định về việc thành lập tổ công tác thực hiện Đề án 06 thôn Thủ Pháp UBND xã Tải file Tải về
18/QĐ-UBND 17/04/2023 Quyết định về việc thành lập tổ công tác thực hiện Đề án 06 thôn Từ Xá UBND xã Tải file Tải về
19/QĐ-UBND 17/04/2023 Quyết định về việc thành lập tổ công tác thực hiện Đề án 06 thôn Bùi Xá UBND xã Tải file Tải về
20/QĐ-UBND 17/04/2023 Quyết định về việc thành lập tổ công tác thực hiện Đề án 06 thôn Tòng Hóa UBND xã Tải file Tải về
91/UBND-CA 07/04/2023 Công văn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử UBND xã Tải file Tải về
12345678910...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 856
Trước & đúng hạn: 856
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/05/2023 13:54:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 8
Tất cả: 42,497