CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng ủy xã Đoàn Kết tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai Kết luận số 01 – KL/TW của Bộ Chính trị và Học tập Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng;
16/09/2021 02:55:23

Chiều ngày 15/9/2021, Đảng ủy xã Đoàn Kết tổ chức Hội nghị Quán triệt, Triển khai Kết luận số 01 – KL/TW của Bộ Chính trị và Học tập Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng;

Dự Hội nghị có Đồng chí Phạm Xuân Luân - Bí thư Đảng Ủy, chủ tịch UBND xã, Đ/c Ngô Văn Tâm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Đ/c Đặng Xuân Quyện - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; cùng các Đ/c trong BTV Đảng ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; UBKT Đảng ủy; Trưởng, phó các tổ chức Chính trị - xã hội, Chi ủy các Chi bộ. Hội nghị được tổ chức đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Đ/c Phạm Xuân Luân – Bí thư Đảng Ủy, chủ tịch UBND xã quán triệt triển khai chuyên đề về: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị Đ/c đã sâu chuỗi và tóm tắt những nội dung quan trọng, cốt lõi của Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Luân - Bí thư Đảng Ủy, chủ tịch UBND xã yêu cầu các Chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Chỉ thị 05, Kết luận 01 và chuyên đề toàn khóa; bám sát nội dung kết luận, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn của Chi bộ. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, mỗi cán bộ phải đi đầu nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng thời tại Hội nghị Đ/c cũng nhấn mạnh 04 công việc đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 và khẳng định đây là chủ trương lớn đem lại hiệu quả cao nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt đời sống xã hội, tạo niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, Đ/c cũng hy vọng có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay góp sức của toàn thể nhân dân để công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được thực hiện nhanh, thực chất và bền vững giúp cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao.

Thực hiện: Tạ Quang Phô 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1687
Trước & đúng hạn: 1687
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 04:15:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 60,778