NÔNG THÔN MỚI
Lịch gieo cấy vụ Chiêm Xuân 2022-2023
21/12/2022 10:38:20

LỊCH THỜI VỤ GIEO TRỒNG VỤ CHIÊM XUÂN 2022-2023


 
   


Trà lúa, giống lúa

Tỷ lệ (%)

TG sinh trưởng (ngày)

Phương thức

gieo cấy

Ngày gieo

Ngày cấy

Thời gian

trổ bông

Chân đất

1. Trà xuân sớm

- Lúa chất lượng: Nếp DT22

3

145-150

Mạ dược

20-25/12/2022

10-15/02/2023

01-15/5/2023

- Chân vàn trũng

- Chân trũng

2. Trà xuân muộn

- Lúa thường: Q5, TBR1.

- Lúa chất lượng: BTS7, TBR225, TBR279, Thiên ưu 8, Đài thơm 8, Nếp 97, Nếp 87, DQ11, NB01, VNR20, ADI30, ND502, Nếp Hương, Nếp Lang Liêu.

97

125-140

Gieo mạ non trên nền đất cứng, mạ sân, mạ khay cấy máy

01-10/02/2023

10-28/02/2023

01-15/5/2023

- Chân cao

- Chân vàn

- Chân vàn trũng

Gieo thẳng

10-20/02/2023

 

Ghi chú:

- Sản xuất thử, trình diễn giống lúa mới triển vọng ST25, quy vùng tập trung 10 ha/xã. Giống lúa Nếp Hương quy vùng tập trung 05 ha/xã.

- Phấn đấu gieo cấy vụ Chiêm Xuân năm 2022-2023 xong trước ngày 28/02/2023.

- Theo Luật trồng trọt giống lúa BTS7 chưa được công nhận lại, vì vậy các thôn tuyên truyền người dân hạn chế gieo và lưu ý bệnh Bạc lá dốm sọc vi khuẩn.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 893
Trước & đúng hạn: 893
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/06/2023 05:22:00)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 42,913