GIÁO DỤC-Y TẾ
ĐOÀN KẾT TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ SỐ 12-CT/TW ĐẢNG KHOÁ XIII
08/03/2023 10:13:32


      Thưc hiện Chi thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 110-KH/HU, ngày 08/02/2023 của Huyện ủy Thanh Miện về thực hiện Chi thị số 12-CT/TW.

            Sáng ngày 07/3/2023 Đảng uỷ xã đoàn kết tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chi thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đôi ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Luân, Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã cùng các đông chí trong Ban Thường vụ, Ban Châp hành Đảng bộ- HĐND- UBND- MTTQ xã; UBKT Đảng ủy; Trưởng các ban, ngành đoàn thế; Đài Truyển thanh xã; Các đồng chí Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn,

Tại hội nghị đồng chí Phạm Xuân Luân, Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã

Tại hội nghị đồng chí Phạm Xuân Luân, Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBND đã qua 02 nội dung:

1. Nội dung cơ bản Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư (khóa XIII) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đôi ngoại nhân dân trong tình hình mới";

2. Thông tin về Chương trình hành động số 59 của Tinh ủy thực hiện Kết luân số 36 - KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về đâm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045; Chi thị số 32-CT/TU, ngày 02/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một sổ văn bản của BTV Huyên ủy thực hiện NQ hội nghị TW 5, TW 6 (khóa XIII); Kế hoạch thực hiện CVĐP 2023

Để Tạo sự chuyển biên sâu sắc trong nhận thức của các cấp ủy đáng, chính quyên, đoàn thê cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện về vai trò, vị trí, tâm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân; nắm vững những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về việc tiếp tục đối mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân để góp phần củng cô khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mở rộng quan hệ đôi ngoại, hợp tác quốc tế; tạo dựng môi trường hòa bình, ôn định, giữ vững chủ quyên quôc gia, chủ động, tích cực hội nhập quốc tể; tranh thủ nguôn lực từ bên ngoài phục vụ phát triên kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng và bảo vệ Tô quốc trong tình hình mới.

 

 

trên đây là một số hình ảnh tại hội nghị
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2115
Trước & đúng hạn: 2115
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2023 13:43:59)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 10
Tất cả: 64,178