VĂN HÓA-XÃ HỘI
Ý NGHĨA THIÊNG LIÊNG CỦA VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC TRONG MỖI DỊP LỄ, TẾT!
31/08/2023 08:21:44


Lá cờ (quốc kỳ) là một biểu tượng thiêng liêng tượng trưng cho một đất nước. Việt Nam là một dân tộc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Quốc Kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng, là biểu tượng của hồn Nước, lòng dân, của tình đoàn kết đời đời bền vững của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, là biểu tượng thiêng liêng nhất, thể hiện nhiệt huyết cách mạng, sự hy sinh anh dũng của toàn thể nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đánh đuổi quân xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ Quốc. Lá cờ đỏ sao vàng - Biểu tượng chung nhất của dân tộc Việt Nam, đã khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam và đã được cộng đồng Quốc tế công nhận và tôn trọng.

Việc treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Treo cờ Tổ quốc trang trọng trong những ngày lễ lớn, ngày Tết cổ truyền của dân tộc là thể hiện lòng yêu nước và tự hào của mỗi công dân Việt Nam, biểu tượng của tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng phấn đấu xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phồn vinh, giàu mạnh... Đó là sự thể hiện lòng tri ân của chúng ta đối với sự h.y s.inh xương m.áu của các thế hệ cha, anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của nước ta được khẳng định trên trường quốc tế, được cộng đồng quốc tế công nhận, tôn trọng và hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay ở mỗi ngôi nhà, con đường, ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam chúng ta! Vì vậy việc treo Cờ Tổ quốc trong các dịp lễ, Tết mang ý nghĩa thiêng liêng, sâu sắc!

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2106
Trước & đúng hạn: 2106
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 07:03:00)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 1
Tất cả: 64,150