THÔNG BÁO
Thông báo các ca bệnh phát sinh ngày 21 tháng 3 năm 2022
21/03/2022 04:13:27

UBND XÃ ĐOÀN KẾT
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
DỊCH BỆNH COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Danh sách các ca bệnh F0 phát sinh ngày 21/3/2022

 
   


STT

Họ và tên
người cách ly

Năm
sinh

Địa chỉ
(Thôn)

Địa điểm cách ly

 
 

1

Nguyễn Thị Thu Thảo

2014

Tòng Hóa

Nhà bà Đỗ Thị Nhung

 

2

Nguyễn Trí Hiếu

2017

Tòng Hóa

Nhà bà Đỗ Thị Nhung

 

3

Ngô Đức Nghĩa

2016

Từ Xá

Nhà bà Lê Thị Lan

 

4

Trần Quốc Tuấn

2013

Từ Xá

Nhà ông Trần Văn Xuyên

 

5

Lê Chí Kiên

2019

Bùi Xá

Nhà ông Lê Văn Kiện

 

6

Trịnh Văn Hiển

1950

Châu Quan

Nhà ông Trịnh Văn Hiển

 

7

Đoàn Thị Đoan

1957

Châu Quan

Nhà ông Trịnh Văn Hiển

 

8

Nguyễn Thị Thục

1964

Thủ Pháp

Nhà bà Nguyễn Thị Thục

 

9

Lê Thị Chinh

1959

Châu Quan

Nhà bà Lê Thị Chinh

 

10

Vũ Thị Len

1990

Bùi Xá

Nhà ông Vũ Văn Đến

 

11

Phạm Văn Sang

1964

Châu Quan

Nhà ông Phạm Văn Sang

 
 

Đoàn Kết, ngày 21 tháng 3 năm 2022

TM. BAN CHỈ ĐẠO

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3131
Trước & đúng hạn: 3130
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/11/2022 16:33:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 11
Tất cả: 30,779