QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian vùng (Điều chỉnh)
04/11/2021 03:52:41

Sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian vùng (Điều chỉnh) 
 
VT 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2022 17:44:37)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 36
Tất cả: 31,316