CHUYỂN ĐỔI SỐ
ĐOÀN THANH NIÊN TÍCH CỰC THAM GIA HỖ TRỢ NHÂN DÂN CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNEID
04/05/2023 02:17:53


Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06); Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử (gọi tắt là Nghị định số 59/2022/NĐ-CP); với mục đích triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ của Đề án, đồng thời giúp Nhân dân trên địa bàn thụ hưởng các dịch vụ được triển khai, cung cấp từ kết quả thực hiện Đề án 06 thông qua việc sử dụng Tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) trên phần mềm VNeID của Bộ Công an.

   Dưới đây là những hình ảnh thanh niên với màu áo xanh tình nguyện xuất hiện ở mọi thời điểm, bất kể là ngày làm việc hay ngày nghỉ, ban ngày hay buổi tối với nhiệm vụ hỗ trợ tối đa giúp nhân dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VneID.

 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2106
Trước & đúng hạn: 2106
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 05:00:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 64,150