THÔNG BÁO
THÔNG BÁO V/v công khai danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh
14/07/2022 09:20:03

THÔNG BÁO

V/v công khai danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi,

chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh


Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 07/07/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của thanh tra tỉnh.

Công văn số 1838/UBND-VP ngày 11 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Thanh Miện V/v công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh.

UBND xã Đoàn Kết thông báo về việc niêm yết công khai danh mục TTHC thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã gồm:

1. Lĩnh vực Tiếp công dân

Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã

2. Lĩnh vực Xử lý đơn

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

Giao cho công chức Văn phòng HĐND&UBND phối hợp với công chức liên quan rà soát niêm yết quy trình TTHC theo quy định.

Vậy UBND xã Đoàn Kết thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện trong giao dịch./.

VT. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 548
Trước & đúng hạn: 548
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/04/2023 05:24:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0