CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
ĐẢNG UỶ XÃ ĐOÀN KẾT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII; TỔ CHỨC ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
17/04/2022 08:37:08

Sáng ngày 15/4/2022, Đảng ủy xã Đoàn Kết tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Hình ảnh toàn hội nghị

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Huy Tập - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Miện. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng chí trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Hình ảnh đồng chí Lê Huy Tập - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Miện báo cáo những nội dung quan trọng, cốt lõi của các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Các đại biểu tham dự hội nghị được nghe đồng chí Lê Huy Tập - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Miện báo cáo những nội dung quan trọng, cốt lõi của các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gồm 06 nội dung chủ yếu sau:

1.Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

2. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024.

3. Chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.

4. Kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương phòng, chống dịch trong tình hình mới.

5. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

6. Sửa đổi bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu về dự cũng được nghe đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã quán triệt, triển khai 01 Kết luận và 01 Quy định, cụ thể như sau:

Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều Đảng viên không được làm.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phạm Xuân Luân - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đã nêu rõ Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới về thực hiện Kết luận số 21 và quy định số 37 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất, ý chí hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ Đảng, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch. Đồng chí cũng giao cho các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ trực tiếp truyền đạt lại nội dung chủ yếu, cốt lõi của các Kết luận, quy định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và nội dung của Kết luận số 21, Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.

THU HUYỀN

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 881
Trước & đúng hạn: 881
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/06/2023 09:33:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 7
Tất cả: 42,740