THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã
18/02/2022 09:50:28

Thực hiện Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Công văn số 144/UBND-VP ngày 19 tháng 01 năm 2022 cửa UBND huyện Thanh Miện về việc công khai danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND xã Đoàn Kết thông báo về việc niêm yết công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyêt thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã gồm:

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

1. Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

2. Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

3. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

II. LĨNH VỰC THƯ VIỆN

1. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

2. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

3. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

III. LĨNH VỰC THỂ THAO

1. Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

2. Bãi bỏ 07 thủ tục hành chính cấp xã (Chi tiết có Phụ lục II đính kèm) được công bố tại các Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 10/3/2021, Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 31/03/2021, Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 05/5/2021, Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm:

IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

1. Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

2. Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

3. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

V. LĨNH VỰC THƯ VIỆN

1. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

2. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

3. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

VI. LĨNH VỰC THỂ THAO

1. Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Giao cho công chức Văn phòng HĐND&UBND phối hợp với công chức liên quan rà soát niêm yết quy trình TTHC theo quy định.

Vậy UBND xã Đoàn Kết thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện trong giao dịch./.

VT. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1687
Trước & đúng hạn: 1687
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 04:47:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 60,778