CHUYỂN ĐỔI SỐ
ĐOÀN KẾT ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CAO ĐIỂM ĐĂNG KÝ, KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ỨNG DỤNG VNeID
05/06/2023 03:32:39


Với mục tiêu phấn đấu đến hết ngày 20/6/2023 xã nhà phải thu nhận định danh điện tử trên địa bàn xã là 1.781 trường hợp; Tổng số phải kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn xã là 2.857 trường hợp.

Để thực hiện được mục tiêu trên Cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn trong việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VneID, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các thành viên Tổ Đề án 06 ở các thôn, Tổ chuyển đổi số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên mà nòng cốt là lực lượng Công an trong vận động, đăng ký, thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Cấp ủy, chính quyền cũng yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên cơ quan và nhà trường trên địa bàn xã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; Chỉ đạo các Chi bộ yêu cầu 100% các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đăng kí, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trong xã yêu cầu hội viên, đoàn viên của mình kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đồng thời chỉ đạo Đài truyền thanh xã tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của xã, tuyên truyền về vai trò và ý nghĩa của tài khoản định danh điện tử trong giải quyết Thủ tục hành chính.

Việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ là 1 nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Để thực hiện được nhiệm vụ đó cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Việc cài đặt ứng dụng VneID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử không chỉ có ý nghĩa đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội mà còn giúp người dân có những công cụ thật sự thuận tiện thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để giao dịch mọi lúc mọi nơi đặc biệt là những giao dịch thiết yếu và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng Dịch vụ công. Đây là yếu tố quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng công dân số, chính quyền số trên địa bàn xã Đoàn Kết.

 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2106
Trước & đúng hạn: 2106
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 06:04:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 1
Tất cả: 64,150