TIN TỔNG HỢP KHÁC
Thông báo không tổ chức tiếp dân của lãnh đạo xã tháng 8 năm 2021
01/08/2021 08:37:42

THÔNG BÁO

Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021

 
 
 


Theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân xã, Chủ tịch UBND xã sẽ tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày mùng 6 và ngày 20 hàng tháng.

Thực hiện Công văn số 2597/UBND-VP ngày 17 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục áp dụng một số biện pháp bổ sung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và điều chỉnh thời gian cách ly y tế; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 128/TB-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021. Chủ tịch UBND xã và Ban Tiếp công dân xã quyết định tạm dùng tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của xã.

Công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có thể gửi đơn, thư qua đường bưu điện hoặc qua các hình thức hợp lệ khác.

Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết thông báo để các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

VT.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1687
Trước & đúng hạn: 1687
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 04:59:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 60,778