THÔNG BÁO
Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương
21/03/2022 03:59:06

THÔNG BÁO

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Trên cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương


Thực hiện Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương (địa chỉ http://dichvucong.haiduong.gov.vn).

Ủy ban nhân dân xã thông báo công khai tại Bộ phận Một cửa xã, Trang thông tin điện tử xã (tại địa chỉ: http://doanket.thanhmien.haiduong.gov.vn) để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 THỰC HIỆN TẠI BPMC XÃ

STT

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính/Dịch vụ công

 
       

1

1.001699.000.00.00.H23

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp

 

Giấy xác nhận khuyết tật

 
     

2

1.001653.000.00.00.H23

Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

3

2.000355.000.00.00.H23

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10

 

đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

 
     

4

1.003554.000.00.00.H23

Hòa giải tranh chấp đất đai

 

5

1.004837.000.00.00.H23

Thủ tục đăng ký giám hộ

 

6

1.000894.000.00.00.H23

Thủ tục đăng ký kết hôn

 

7

1.004845.000.00.00.H23

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

 

8

1.000593.000.00.00.H23

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

 

9

2.002080.000.00.00.H23

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

10

2.000930.000.00.00.H23

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

 
       

11

2.000373.000.00.00.H23

Thủ tục công nhận hòa giải viên

 
       

12

2.002396.000.00.00.H23

Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp xã

 
   

13

1.004082.000.00.00.H23

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

 
   
       

14

1.003337.000.00.00.H23

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

15

2.001382.000.00.00.H23

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt

 

sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

 
     

16

2.001255.000.00.00.H23

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 
       

17

2.001449.000.00.00.H23

Thủ tục cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật

 

18

2.001457.000.00.00.H23

Thủ tục công nhận Tuyên truyền viên pháp luật

 
       

19

1.000132.000.00.00.H23

Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện

 
   

tại gia đình

 

20

2.000794.000.00.00.H23

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

21

2.000305.000.00.00.H23

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 
       

22

2.000337.000.00.00.H23

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về

 

thành tích đột xuất

 
     

23

2.000346.000.00.00.H23

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về

 
   

thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 
   

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho

 

24

1.000748.000.00.00.H23

gia đình

 
       

25

1.000775.000.00.00.H23

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về

 

thực hiện nhiệm vụ chính trị

 
       

26

2.001909.000.00.00.H23

Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã

 
       

27

1.008004.000.00.00.H23

Thủ tục Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

 

28

1.000954.000.00.00.H23

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

 

29

1.001120.000.00.00.H23

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

 

30

2.001801.000.00.00.H23

Thủ tục Xử lý đơn tại cấp xã

 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 DÙNG CHUNG CHO CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN

I

DÙNG CHO CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

1

1.002305.000.00.00.H23

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

2

1.002252.000.00.00.H23

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi

 
   

người có công với cách mạng từ trần

3

1.002745.000.00.00.H23

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt

 

   

II

DÙNG CHO CHO CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

1

2.000744.000.00.00.H23

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3131
Trước & đúng hạn: 3130
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/11/2022 16:11:53)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 10
Tất cả: 30,778