CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Thường trực HĐND xã triển khai Quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.
12/08/2021 12:00:00

Thường trực Hội đồng nhân dân dân xã Đoàn Kết tổ chức Hội nghị triển khai Quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung quan trọng khác.

Thường trực Hội đồng nhân dân dân xã Đoàn Kết tổ chức Hội nghị triển khai Quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung quan trọng khác.

 

(Các đại biểu tham dự Hội nghị)

         Thành phần tham dự Hội nghị gồm có dại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, lãnh đạo UBND xã, Thường trực Ủy ban MTTQVN xã, Trưởng các Ban, Tổ đại biểu HĐND xã khóa XXII.

Đồng chí Đặng Xuân Quyện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã chủ trì hội nghị.

 

 ( Đồng chí Đặng Xuân Quyện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì Hội nghị)

Đồng chí Nguyễn Văn Phẩm, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã khóa XXII, Quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 ( Đồng chí Nguyễn Văn Phẩm, Phó Chủ tịch HĐND xã thông quan Quy chế làm việc của HĐND xã)

            Trong Hội nghị đã thông qua các Quyết định thành lập 2 Ban: đó là Ban Pháp chê và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Mỗi Ban có 05 thành viên, trong đó có 01 Trưởng Ban, 01 Phó Trưởng Ban, 03 thành viên.

Cũng tại Hội nghị, Thường trực HĐND xã đã thông qua Quyết định về việc phân Tổ đại biểu HĐND xã. Trong đó đại biểu Hội đồng nhân dân xã được phân chia theo 05 tổ đại biểu, tương ứng với 05 thôn tại khu vực các đại biểu trúng cử.

 

Kết luận Hội nghị, chủ tọa Hội nghị đề nghị các ông bà trong Thường trực HĐND, các Ban và Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND xã trong nhiệm kỳ mới cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực phối hợp trong giải quyết các nhiệm vụ chung, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND xã.

VT. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2090
Trước & đúng hạn: 2090
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 03:16:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 64,112