THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại UBND xã
23/03/2022 02:10:55

THÔNG BÁO

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên

và Môi trường tại UBND xã


Thực hiện Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Công văn số 508/UBND-VP ngày 22 tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Thanh Miện về việc công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

UBND xã Đoàn Kết thông báo về việc niêm yết công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã gồm:

* Lĩnh vực Môi trường

1. Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường.

1.1. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

1.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

01 ngày

B2

Thẩm định

và giải quyết hồ sơ

Phòng địa chính môi trường

11,5 ngày

B3

Kiểm tra, xem xét kết quả giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo Phòng địa chính môi trường

01ngày

B4

 

Lãnh đạo UBND xã

01 ngày

B5

Nhận hồ sơ/kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

0,5 ngày

B6

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không tính thời gian

1.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể

a. Tiếp nhận hồ sơ

+ Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho TC, chuyển hồ sơ về Phòng địa chính môi trường. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho TC.

b. Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định

Trong thời hạn theo quy định Phòng địa chính môi trường báo cáo lãnh đạo UBND cấp xã nơi thực hiện dự án xem xét, tổ chức việc tham vấn cộng đồng theo quy định và có văn bản phản hồi về việc thực hiện dự án cho chủ dự án.

c. Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân

Sau khi có kết quả, Phòng địa chính môi trường chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để trả cho tổ chức, cá nhân.

Giao cho công chức Văn phòng HĐND&UBND phối hợp với công chức liên quan rà soát niêm yết quy trình TTHC theo quy định.

Vậy UBND xã Đoàn Kết thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện trong giao dịch./.

VT.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2644
Trước & đúng hạn: 2643
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2022 17:47:35)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 20
Tất cả: 27,713