CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
XÃ ĐOÀN KẾT ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH GIỐNG LÚA TPR 225
16/09/2023 03:06:20


Sáng ngày 16/9/ 2023 HTX DVNN Xã Đoàn Kết tổ chức thăm quan đã đánh giá mô hình giống lúa mới TPR 225 vụ đầu tiên được nhân dân cấy thí điểm ở vụ mùa với diện tích gần 3ha.

Giống lúa mới TPR 225 với ưu điểm. Cây lúa khoẻ, chịu thâm canh, chịu chiêm trũng, khả năng mắc các bệnh thấp, chất lượng gạo hạt nhỏ, cơm dẻo. Thời gian để qua vụ sau chất lượng gạo vẫn đảm bảo. Về năng xuất ổn định hơn các giống lúa khác với những ưu điểm trên.

Qua cấy thí điểm cho thấy giống lúa TPR 225 có thể được nhân rộng, qua đó bổ sung vào bộ giống lúa sản xuất trên địa bàn.

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2050
Trước & đúng hạn: 2050
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2023 21:29:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0