CƠ CẤU TỔ CHỨC
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ LÀM NÔNG NGHIÊP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH NĂM 2021.
17/09/2021 12:00:00

UBND xã Đoàn kết tổ chức hội nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và các biểu mẫu;

Thực hiện Kế hoạch số 1811/KH-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Thanh Miện;

Ngày 17/9/2021 UBND họp triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ xã cùng Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 của xã. Hội nghị do đồng chí Phạm Xuân Luân, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã chủ trì.

 

 Đồng chí Phạm Xuân Luân - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã chủ trì Hội nghị

     

      Để làm tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo,Đ/c Phạm Xuân Luân yêu cầu Ban chỉ đạo và các thành viên phải đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy trình và thời gian quy định, có sự tham gia của các cấp, các ngành, của người dân và cộng đồng. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân, tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo, không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương.

Người thực hiện. B.T.T.H 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 199
Trước & đúng hạn: 199
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/03/2024 08:57:33)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tất cả: 66,467