CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
KỲ HỌP THỨ 2 HĐND XÃ ĐOÀN KẾT KHOÁ XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026
07/01/2022 09:39:59

Thực hiện Công văn số 29/HĐND-VP ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Thuờng trực Hội đồng nhân dân huyện Thanh Miện về việc huớng dẫn HĐND các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp cuối năm 2021.

Ngày 07/01/2022 HĐND xã Đoàn Kết Tổ chức Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân xã Đoàn Kết Khoá XXII,nhiệm kỳ 2021-2026 Về dự và chỉ đạo kỳ họp:

Đại biểu huyện có các đồng chí thay mặt Thường trực Huyện uỷ, Thuờng trực HĐND- Lãnh đạo UBND huyện, Các đồng chí Thuờng vụ Huyện uỷ phụ trách cụm, các đồng chí Huyện uỷ phụ trách xã, các đồng chí trưởng ban-phó trưởng các ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện ứng cử tại các khu vực

Đại biểu xã có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Đại biểu HĐND xã, cán bộ, công chức UBND xã, Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, trưởng các ban,ngành, đoàn thể, giám đốc các HTX DV, bí thư các chi bộ, Truởng-phó thôn, truởng ban Công tác Mặt trận, đài truyền thanh xã.

                                                               Hình ảnh tại kỳ họp

 Hình ảnh Ông Đặng Xuân Quyên- Phó bí thư- chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu và nhân dân cử trị trong toàn xã đã đựơc nghe các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Thực hiện thu, chi ngân sách nhà nứơc, chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và dự toán thu,chi ngân sách nhà nứơc năm 2022, Tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND xã, Kết quả MTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền, Cũng tại kỳ họp các đại biểu, và nhân dân đã nghe các ý kiến đại diện cho cử tri Thôn Tòng Hoá, Bùi Xá, Từ Xá. Thay mặt cho lãnh đạo UBND-HĐND xã Đồngc chí Phạm Xuân Luân đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của cư tri và nhân dân trong xã.

               Hình ảnh Ông Đinh Văn Trọng- Phó chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ PTKT- xã hội.

                       Hình ảnh Bà Lê Thị Liên- Kế toán ngân sách xã- báo cáo thực hiện thu chi, ngân sách nhà nước.
                            Hình ảnh Ông Vũ Đức Thuý- công chức Địa chính báo cáo công tác quản lý đất đai, TNMT
 Hình ảnh Ông Nguyễn Văn Phẩm phó chủ tịch HĐND xã báo cáo tổ chức hoạt động của HĐND xã
  
 Hình ảnh Ông Trần Thanh Tuấn- CT UB MTTQ báo cáo kết quả MTTQ tham gia xây dựng chính quyền

Hình ảnh Ông Phạm Xuân Luân Bí thư BCH Đảng bộ- chủ tịch UBND xã Phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại Kỳ họp Đồng chí Nhữ Văn Cúc Phó bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch UBND huyện, đã ghi nhận những kết quả và thành tích mà nhân dân và cư tri xã nhà đã đạt đựơc trong năm 2021. Đồng chí mong muốn nhân dân, cư tri xã Đoàn kết sẽ tiếp tục cống hiến cho quê hương, bằng những việc làm cụ thể, nhất là trong thời điểm cả nước cùng chung tay chống lại dịch bệnh Covid-19 , Cũng nhân dịp này, đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện tới tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhân dân, Đồng thời, Đ/c cũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà HĐND xã nhà đã đạt được trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2022.

Hình ảnh Đồng chí Nhữ Văn Cúc Phó bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

THU HUYỀN

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2115
Trước & đúng hạn: 2115
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2023 15:14:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 10
Tất cả: 64,178