THÔNG BÁO
Thông báo các ca bệnh phát sinh ngày 20 tháng 3 năm 2022
21/03/2022 04:12:36

UBND XÃ ĐOÀN KẾT
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
DỊCH BỆNH COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Danh sách các ca bệnh F0 phát sinh ngày 20/3/2022

 
   


STT

Họ và tên
người cách ly

Năm
sinh

Địa chỉ
(Thôn)

Địa điểm cách ly

 
 

1

Hà Thị Trang

1998

Từ Xá

Nhà ông Nguyễn Đức Chính

 

2

Ngô Văn Chúc

2005

Thủ Pháp

Nhà ông Ngô Văn Doan

 

3

Lê Ngọc Ánh

2014

Bùi Xá

Nhà ông Lê Văn Kiện

 

4

Nguyễn Năng Lương

2000

Từ Xá

Nhà ông Nguyễn Văn Đới

 

5

Nguyễn Thị Ngọc

2001

Tòng Hóa

Nhà ông Nguyễn Văn Hà

 

6

Phạm Văn Tốt

1992

Châu Quan

Nhà bà Nguyễn Thị Là

 

7

Trịnh Đoàn Phúc

2006

Châu Quan

Nhà bà Phạm Thị Phao

 

8

Nguyễn Đức Thái

1987

Từ Xá

Nhà ông Nguyễn Đức Nhương

 

9

Ngô Anh Khoa

2014

Thủ Pháp

Nhà bà Vũ Thị Luyến

 

10

Ngô Bảo Hậu

2015

Thủ Pháp

Nhà bà Vũ Thị Luyến

 

11

Ngô Quốc Bảo

2019

Thủ Pháp

Nhà bà Vũ Thị Luyến

 

12

Phạm Văn Quản

2004

Từ Xá

Nhà bà Vũ Thị Thuê

 

13

Lê Diệu Linh

2013

Bùi Xá

Nhà ông Lê Văn Sở

 

14

Lê Công Minh

2014

Bùi Xá

Nhà ông Lê Văn Sở

 

15

Nguyễn Quang Muộn

1960

Từ Xá

Nhà bà Nguyễn Thị Đoàn

 

16

Trần Thị Mạnh

1965

Từ Xá

Nhà ông Đinh Văn Tuyển

 
 

Đoàn Kết, ngày 20 tháng 3 năm 2022

TM. BAN CHỈ ĐẠO

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2067
Trước & đúng hạn: 2067
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 04:47:59)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0