CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐOÀN KẾT KHOÁ XXII TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 3
20/07/2022 09:46:58

Sáng ngày 13/7/2022, HĐND xã Đoàn Kết khoá XXII tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 3 nhằm xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Hình ảnh toàn hội nghị

 

Hình ảnh các đại biểu làm lễ chào cờ

Về dự kỳ họp có đồng chí Vũ Minh Nguyệt - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; các đại biểu HĐND huyện ứng cử tại khu vực; Huyện ủy viên phụ trách xã; đại diện các Ban HĐND huyện; Đài phát thanh huyện dự và đưa tin.

 
 Hình ảnh đồng chí Vũ Minh Nguyệt- Uỷ viên BTV huyện uỷ- phó chủ tịch thường trực HĐND huyện

Về phía đại biểu xã: Ban Chấp hành Đảng bộ; Đại biểu HĐND xã khoá XXII; trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã; Hợp tác xã Dịch vụ; cán bộ,công chức UBND xã; Trưởng, phó thôn; Bí thư các Chi bộ; Trưởng ban Công tác mặt trận thôn; Đài truyền thanh xã.

Hình ảnh Đồng chí Đặng Xuân Quyện - Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND xã chủ toạ hội nghị.

Sau lời phát biểu khai mạc của đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND xã, kỳ họp lần lượt thông qua các báo cáo:

Hình ảnh đồng chí Đinh Văn Trọng- phó chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;

 

Hình ảnh đồng chí Lê Thị Liên- tài chính ngân sách xã báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2021; Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022;

 

Hình ảnh đồng chí Vũ Văn Thuý công chức địa chính báo cáo công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;

 

Hình ảnh đồng chí Nguyễn Văn Phẩm phó chủ tịch HĐND xã báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND xã;

 

Hình ảnh đồng chí Trần Thanh Tuấn chủ tịch UB MTTQ xãThông báo về kết quả MTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;

Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri (Ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND xã khoá XXII).

Hình ảnh đồng chí đồng chí Vũ Văn Thầm- thư ký văn phòng UBND-HĐND xã thông qua các dự thảo nghị quyết của kỳ họp: Nghị quyết quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2021; Nghị quyết về một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023.

Qua xem xét các báo cáo trình tại kỳ họp chợ thấy mặc dù 6 tháng đầu năm 2022 xã nhà vẫn phải đối diện với những khó khăn, thách thức nhưng ngay từ đầu năm xã nhà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội; nội chính, xây dựng hệ thống chính trị. Lĩnh vực kinh tế mặc dù tăng trưởng không cao nhưng vẫn đảm bảo duy trì phát triển ổn định, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Tổng giá trị ngành nông nghiệp, thủy sản ước đạt là 112,2 tỷ đồng tăng 9,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021; ước tính thu nhập ngành tiêu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ thương mại 6 tháng đầu năm ước đạt 76,8 tỷ đồng đạt 53,6% kế hoạch năm tăng 5,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Tổng giá trị sản phẩm ước đạt 189 tỷ đồng bằng 52,8% kế hoạch năm tăng 15,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Tổng giá trị sản phẩm ước tính đạt 189 tỷ đồng bằng 52,8% kế hoạch tăng 15,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Lĩnh vực tài chính, tín dụng, ngân hàng tiếp tục hoạt động có hiệu quả, lĩnh vực Môi trường tài nguyên được thực thi tốt, văn hóa xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân cơ bản được ổn định. Toàn xã có 3/3 trường đạt chuẩn Quốc gia, công tác phòng, quân sự, địa phương được củng cố, an ninh chính trị Tự động toàn xã hội được tiếp tục giữ vững. Các công việc phá vỡ được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, kết quả bước đầu tạo chuyển đổi tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hội của xã Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Chưa có tích tụ mô hình để sản xuất lớn.

Diện tích trồng cây, chuyển đổi diện tích theo Nghị định 35 / NĐ - CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ không đạt kế hoạch đề ra, hiệu quả còn thấp. Triển khai đăng ký OCOP sản phẩm chưa được thực hiện. Việc lãnh đạo, chỉ đạo các thôn bản hoàn thành công việc, sơ đồ hóa, thay đổi công việc thực hiện năm 2013 về UBND còn chậm. Tình trạng phạm vi hành lang bảo vệ đê, đường giao thông, kênh máng thoát nước, sử dụng diện tích hồ, xây dựng nhà trông coi quá quy định trên đất chuyển đổi vẫn còn xảy ra.

- Cơ sở của các trường còn gặp nhiều khó khăn như: Thiếu phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, bếp ăn bán trú đạt chuẩn. Chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn và số cháu ra nhà trẻ còn thấp.Thiết chế nhà văn hoá các thôn còn thiếu và chưa đồng bộ

- Công tác cải cách hành chính nhìn chung còn chậm, không đi vào chiều sâu, không đạt được theo mục tiêu, đề xuất yêu cầu; hoạt động độn trang thông tin của xã hội hạn chế.

- Trong lĩnh vực An ninh - Quốc phòng. Công tác tình, tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT có lúc chưa chủ động, trên địa bàn xã tình trạng trộm cắp tài sản, ghi số đề...công tác làm căn cước công dân gắn chípđiệnt ử việc chấp hành của một số công dân vẫn còn hạn chế. Công tác tuyển chọn và gọi công ty nhập ngũ chưa thực hiện tốt, vẫn còn thanh niên vắng khám sức khỏe thực hiện NVQS.

- Cơ sở vật chất trang thiết bị, phục vụ cho công việc cải cách hành chính và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cải thiện cách điều hành chính theo một cửa sổ bị hạn chế. Tinh thần trách nhiệm, thái độ của một số công chức có lúc không đáp ứng được sự hài lòng của nhân dân. Tỷ lệ người nộp hồ sơ trực tuyến còn thấp. Tại kỳ họp các đại biểu thảo luận trọng tâm, chất lượng các vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng chí Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu và giải trình, làm rõ các ý kiến ​​của cử tri và đại biểu HĐND xã tại kỳ họp góp phần vào công việc của kỳ họp.

Phát biểu báo tại kỳ họp đồng chí Đặng Xuân Quyện - Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND xã đã nhấn mạnh: Sau 1 ngày làm việc tích cực, phấn khởi, béo phì và dân chủ, kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XXII đã hoàn thành nội dung, chương trình. HĐND xã kêu gọi toàn bộ cơ quan, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên toàn xã đoàn kết, năng lực vượt qua khó khăn, công thức, quyết tâm thực hiện lợi ích phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022.

Năm 2022 là năm có nghĩa là quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh có nhiều cơ, thuận lợi, đan xen không gặp khó khăn, khó khăn, thiếu công thức. Để chúng ta tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền hơn Hội đồng xã yêu cầu UBND xã, các cấp, các ngành cần tập trung cao nhất cho công ty lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành khai thác đồng bộ linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. O 59 Gửi tin nhắn Toàn bộ nội dung kỳ họp thứ 3, HĐND xã khóa XXII được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống Đài Truyền thanh xã phục vụ cử tri và nhân dân theo dõi.

THU HUYỀN

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 160
Trước & đúng hạn: 160
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 07:15:00)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0