LỊCH LÀM VIỆC
Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần thứ 42
21/10/2022 03:39:03

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐOÀN KẾT

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

Tuần thứ 42 (Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022)

Ngày

Đồng chí Phạm Xuân Luân

Chủ tịch UBND xã

Đồng chí Đinh Văn Trọng

Phó Chủ tịch UBND xã

Thứ Hai, ngày 10/10/2022

Sáng

Họp tại UBND huyện

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Thứ Ba, ngày 11/10/2022

Sáng

Làm việc cùng đoàn giám sát

Làm việc cùng đoàn giám sát

Chiều

Họp tại UBND huyện

Trực giải quyết TTHC

Thứ Tư, ngày 12/10/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Dự họp tại UBND huyện

Trực giải quyết TTHC

Thứ Năm, ngày 13/10/2022

Sáng

Họp BCĐ xây dựng NTM

Họp BCĐ xây dựng NTM

Chiều

Làm việc cùng Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Trực giải quyết TTHC

Thứ Sáu, ngày 14/10/2022

Sáng

Họp tại UBND huyện

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Họp cùng Ngân hàng chính sách

Trực giải quyết TTHC

Thứ Bảy, ngày 15/10/2022

Sáng

Trực tại cơ quan

 

Chiều

 

Trực tại cơ quan

Chủ nhật, ngày 16/10/2022

Sáng

Trực tại cơ quan

 

Chiều

 

Trực tại cơ quan

Lịch này được lập ngày 16 tháng 10 năm 2022.

VT.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1687
Trước & đúng hạn: 1687
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 03:40:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 1
Tất cả: 60,777