CƠ CẤU TỔ CHỨC
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND XÃ ĐOÀN KẾT
02/10/2023 07:28:01

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND XÃ ĐOÀN KẾT

Về số lượng, chất lượng, cơ cấu thành viên UBND xã thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. UBND xã có 4 thành viên, về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 01 đồng chí, chiếm 25%; Đại học: 03 đồng chí, đạt 75%; lý luận chính trị: trung cấp 3 đồng chí, chiếm 60%.

Việc bố trí công chức UBND xã thực thực hiện theo đúng quyết định số 41 ngày 21 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Hải Dương về giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* Công chức chuyên môn: Tổng số: 09 Trong đó:

- Công chức Văn phòng - Thống kê : 02 người. Gồm: 1 công chức phụ trách công tác Văn phòng HĐND-UBND-kiêm thủ quỹ và 1 công chức phục trách công tác Văn phòng Đảng ủy

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch: 02 người. Gồm: 01 công chức phụ trách công tác Hộ tịch và 01 công chức phụ trách công tác tư pháp.

- Công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường: 2 người. Gồm: 1 công chức phụ trách công tác địa chính - xây dựng và môi trường và 1 công chức phụ trách công tác Địa chính - Nông nghiệp - GTTL - NTM - kế hoạch.

- Công chức Tài chính – Kế toán: 01 người.

- Công chức Văn hóa – Xã hội: 02 người. Gồm: 01 công chức phụ trách công tác LĐTBXH và 01 công chức phụ trách công tác Văn hóa - TT.

* Cán bộ không chuyên trách:

UBND xã bố trí sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn theo Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Nghi quyết 05 ngày 25/7/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương. Đến nay đã có 5/5 thôn thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn:

Sơ đồ cơ cấu tổ chức UBND xã

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2129
Trước & đúng hạn: 2129
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 13:20:04)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 10
Tất cả: 64,270