CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Lịch gieo cây vụ Chiêm Xuân 2021-2022
30/12/2021 10:30:02

Lịch gieo cấy vụ Chiêm

LỊCH THỜI VỤ GIEO TRỒNG VỤ CHIÊM XUÂN 2021-2022

(Kèm theo Báo cáo số 173 /BC-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân xã Đoàn Kết)

Trà lúa, giống lúa

Tỷ lệ (%)

TG sinh trưởng (ngày)

Phương thức gieo cấy

Ngày gieo

Ngày cấy

Thời gian

trổ bông

Chân đất

1. Trà xuân sớm

- Giống Xi 23

5

180-185

Mạ dược

15-20/12/2021

05-10/02/2022

01-15/5/2022

- Chân vàn trũng

- Chân trũng

- Lúa chất lượng Nếp DT22, P6

150-170

25-30/12/2021

10-15/02/2022

2. Trà xuân muộn

- Lúa thường: Q5, TBR1, KD18.

- Lúa chất lượng: BTS7, BTS7KBL, HN6, DQ11, Thiên Ưu 8, Nếp 97, Nếp 87, Nếp thơm 8, Hương biển 3, Nếp hương, TBR225, VNR20.

95

125-140

Mạ non trên nền đất cứng, mạ sân, mạ khay cấy máy

05-10/02/2022

15-28/02/2022

01-15/5/2022

- Chân cao

- Chân vàn

- Chân vàn trũng

+ Gieo thẳng

12-20/02/2022

 

Ghi chú:

- Sản xuất thử, trình diễn một số giống lúa mới triển vọng gồm các giống lúa thuần như sau: BC15 kháng đạo ôn, Đông A1, TH8.

- Phấn đấu gieo cấy vụ Chiêm Xuân năm 2021-2022 xong trước ngày 28/12/2022.

- Trà xuân muộn phải gieo mạ và cấy sau Tiết Lập Xuân 04/02/2022.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 160
Trước & đúng hạn: 160
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 05:37:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0