CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
XÃ ĐOÀN KẾT ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
03/08/2021 02:30:25

XÃ ĐOÀN KẾT ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 

Năm 2021 UBND xã Đoàn Kết đã tiếp tục nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, góp phần giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức,doanh nghiệp trong việc thực hiện giao dịch với cơ quan Nhà nước.

Từ đầu năm đến nay bộ phận một cửa đã tiếp nhận, giải quyết 1591 hồ sơ, giải quyết sớm hạn, đúng hạn đạt 100%. Tại bộ phận “ một cửa” đều bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, văn hóa giao tiếp chuẩn mực, đủ trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực. Người dân đến làm thủ tục tại đây luôn được cán bộ giải thích, cung cấp thông tin chính xác, đày đủ,kịp thời với thái độ thân thiện và chuẩn mực, vì vậy đã mang đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Hiện nay, để mang đến sự hà lòng từ người dân, giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn, khoa học, xã đã chú trọng tiếp tục xây dựng bộ phận một cửa hiện đại.

 Mô hình này cung cấp thông tin tự động, công khai, minh bạch và trực tuyến nên người dân có thể thông qua mạng internet để kiểm tra, giám sát tình hình giải quyết hồ sơ, hạn chế tình trạng trễ hẹn hay nhũng nhiễu. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp giảm tải khá nhiều việc mà trước đây thường phải làm thủ công, mất nhiều thời gian hoàn thành. Việc tiếp nhận cũng như xử lý hồ sơ vì vậy đã nhanh gọn và chính xác hơn. Đối với công tác quản lý, hoạt động theo cơ chế một cửa điện tử, ngoài mục đích lớn nhất là giải quyết hồ sơ của người dân một cách nhanh chóng thì những cán bộ, công chức làm việc tại đây cũng được kiểm soát chặt chẽ, tránh tiêu cực có thể xảy ra. Bên cạn đó UBND xã đã quán triệt đến cán bộ, công chức bộ phận một cửa phương châm làm việc: Không sách nhiễu, hách dịch, gây phiền hà đối với nhân dân; không làm sai chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Ngoài ra xã chú trọng chọn, bố trí làm việc tại đây những cán bộ, công chức có trình độ, kinh nghiệm công tác, thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quy định; có đạo đức, tác phong giao tiếp chuẩn mực. Lãnh đạo xã được giao phụ trách công tác cải cách hành chính luôn thường trực để giải  quyết kịp thời trong ngày các hồ sơ được cán bộ chuyên môn tiếp nhận và chuyển; do đó, công dân có thể lấy kết quả trong ngày”.

  Có thể nói với sự nỗ lực và trách nhiệm của chính quyền địa phương, xã Đoàn Kết đã thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính đáp ứng và mang đến sự hài lòng của nhân dân. Việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, vì dân như hiện nay sẽ góp phần rất to lớn trong việc thúc đấy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng ổn định và phát triển./.

VT. 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1687
Trước & đúng hạn: 1687
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 04:28:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 60,778