QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
THÔNG BÁO Niêm yết công khai Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chi phí tổ chức thực hiện Khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh H
14/07/2022 09:19:05

THÔNG BÁO

Niêm yết công khai Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chi phí tổ chức thực hiện Khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương (địa phận xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện)


Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấtcác văn bản hiện hành khác của Nhà nước có liên quan.

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Ngày 01/7/2022, UBND huyện Thanh Miện đã ban hành Quyết định số 805/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và các quyết định thu hồi đất của các hộ dân có đất thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương (địa phận xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện).

Để đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Hôm nay, ngày 08 tháng 7 năm 2022, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB và UBND xã Đoàn Kết tiến hành niêm yết công khai Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chi phí tổ chức thực hiện Khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương (địa phận xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện).

1. Địa điểm niêm yết công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ:

- Trụ sở UBND xã Đoàn Kết;

- Nhà văn hóa các thôn: Tòng Hóa, Bùi Xá .

2. Thời gian niêm yết Quyết định phê duyệt phương án và bàn giao Quyết định thu hồi đất: 20 ngày, kể từ ngày 08/7/2022 đến hết ngày 27/7/2022.

Đồng thời với việc niêm yết công khai, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ được thông báo 2 lần/1ngày trong thời gian 3 ngày liên tục (kể từ ngày 08/7/2022 đến ngày 10/7/2022) và 2 lần/1ngày trong thời gian 3 ngày liên tục (kể từ ngày 25/7/2022 đến ngày 27/7/2022) trên hệ thống loa truyền thanh của Đoàn Kết.

Vậy UBND xã Đoàn Kết thông báo để nhân dân được biết và thực hiện./.

VT. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3131
Trước & đúng hạn: 3130
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/11/2022 16:21:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 10
Tất cả: 30,778