AN NINH-QUỐC PHÒNG
HUYỆN ỦY THANH MIỆN KIỂM TRA VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI ĐẢNG ỦY XÃ ĐOÀN KẾT.
30/05/2023 05:29:03


Thực hiện Quyết định số 403-QĐ/HU, ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh tại xã

Tại buổi làm việc đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của Đảng ủy xã Đoàn kết từ tháng 01/2022 đến hết tháng 05/2023.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh trong 2 năm qua. Đảng ủy xã Đoàn Kết đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp về công tác quốc phòng - quân sự địa phương, bảo đảm an ninh trật tự. Bênh cạnh đó đã chủ động khắc phục khó khăn, vướng mắc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng lực lượng được coi trọng, biên chế tổ chức được kiện toàn thường xuyên, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng luôn bảo đảm tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân. Tăng cường phối hợp với các lực lượng xử trí tốt các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn địa bàn.

Hội nghị đã thảo luận những vấn đề còn bất cập, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ như: công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác nắm tình hình, phòng ngừa tệ nạn xã hội; xây dựng lực lượng, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, giải quyết việc làm có tính ổn định cho quân nhân xuất ngũ. Đồng thời cũng đề xuất những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thượng tá An Xuân Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện - Trưởng đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy xã Đoàn Kết trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy xã Đoàn Kết tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thường xuyên quan tâm, chăm lo đến công tác chính sách, hậu phương quân đội; phối hợp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn an ninh - trật tự; xây dựng lực lượng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động xây dựng, bổ sung, luyện tập thành thục các phương án chiến đấu. Góp phần xây dựng nền quốc phòng - an ninh vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"./.

 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2106
Trước & đúng hạn: 2106
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 05:42:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 1
Tất cả: 64,150