VĂN HÓA-XÃ HỘI
ĐOÀN KẾT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌP TỔ BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022-2025
16/09/2022 10:12:57


   Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL- UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT- CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ - Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, hướng dẫn thi hành các điều 11, 14, 16, 22 và điều 26 của pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

   Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 1766/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Thanh Miện về bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2022-2025.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương về công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025.

Chiều ngày 14/9/2022, được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy - Lãnh đạo UBND xã Đoàn Kết tổ chức Hội nghị triển hội nghị triển khai một số công tác liên quan đến bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đc Phạm Xuân Luân, Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ xã; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Cán bộ, công chức chuyên môn có liên quan và Các ông bà thành viên các tổ bầu cử

Một số hình ảnh tại Hội Nghị

 
 
Hội nghĩ đã được nghe đồng chí Vũ Văn Thẩm Công chức Văn phòng UBND-HĐND xã thông qua Quyết định về việc thành lập các Tổ bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã.

Đồng chí Phạm Xuân Luân, Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBND Chủ tọa hội nghị quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử Trưởng thôn.

Tại hội nghị đã được nghe các ý kiến thảo luận trọng tâm về công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã

Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn là thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và thông qua tổ chức đại diện của mình là Uỷ ban MTTQ xã, Ban công tác mặt trận và cử tri ở thôn để bầu ra những người có đủ đức, tài để thực hiện những nhiệm vụ của địa phương. Việc tổ chức Trưởng thôn phải thực sự dân chủ phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của chính quyền, các thành viên của Mặt trận, Quá trình bầu cử phải công khai, dân chủ khách quan và theo đúng quy định hướng dẫn.

Đồng chí Phạm Xuân Luân- Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBND Chủ tọa tổng kết và kết luận hội nghị.Đồng chí cũng đã đề nghị các đồng chí trong tổ bầu cử tuyên truyền đến người dân hăng hái đi bầu cử và gửi gắm đặt niềm tin vào mỗi lá phiếu.

THU HUYỀN

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 199
Trước & đúng hạn: 199
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/03/2024 15:24:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 66,478