THÔNG BÁO
THÔNG BÁO V/v công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã
18/02/2022 09:49:50

Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Công văn số 146/UBND-VP ngày 19 tháng 01 năm 2022 cửa UBND huyện Thanh Miện V/v công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

UBND xã Đoàn Kết thông báo về việc niêm yết công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã gồm:

1. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã

Bãi bỏ 01 quy trình cấp xã được công bố tại Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

1. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Giao cho công chức Văn phòng HĐND&UBND phối hợp với công chức liên quan rà soát niêm yết quy trình TTHC theo quy định.

Vậy UBND xã Đoàn Kết thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện trong giao dịch./.

VT. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3131
Trước & đúng hạn: 3130
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/11/2022 15:16:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 10
Tất cả: 30,778