CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
ĐOÀN KẾT TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 6, HĐND KHOÁ XXII NHIỆM KỲ 2021- 2026
14/07/2023 04:32:12


Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/ 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026;

Thực hiện Công văn hướng dẫn số 20/HĐND-VP ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thanh Miện về việc hướng dẫn HĐND xã tổ chức kỳ họp giữa năm 2023;

Được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, sáng ngày 14/7/2023 Thường trực Hội đồng nhân dân xã Đoàn Kết khóa XXII triệu tập kỳ họp thứ 6 để đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có Đoàn đại biểu huyện. Có các đồng chí trong thường trực Huyện uỷ; Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ phụ trách cụm; Các đồng chí Huyện uỷ viên phụ trách xã; Các đồng chí Trưởng Ban - Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại khu vực; Đài Phát thanh huyện.

Đoàn đại biểu của xã có Ông : Phạm xuân Luân: Bí Thư Đảng Ủy, Chủ Tịch UBND xã. Ông : Ngô văn Tâm : Phó Bí Thư TT Đảng Ủy. Các Ông, Bà, trong ban thường vụ, BCH Đảng Bộ, Cán bộ, công chức UBND, thường trực Ủy ban MTTQ xã, trưởng các ban ngành đoàn thể, ban giám đốc các HTXDV, Đài Truyền thanh xã, Bí thư các chi bộ, Trưởng -Phó các thôn, trưởng ban công tác Mặt trận các thôn và 26 ông bà đại biểu HĐND xã Khóa XXII.

HĐND xã tiến hành xem xét, thảo luận báo cáo, Về phát triển KT- XH, năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Ông Đinh Văn Trọng - ĐB HĐND- Phó chủ tịch UBND xã Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

 

Bà Lê Thị Liên- ĐB HĐND- công chức kế toàn tài chính- Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2022; Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2023;

 

Ông Vũ Đức Thuý- ĐB HĐND- công chức địa chính báo cáo công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

 

Ông Nguyễn Văn Phẩm- Phó chủ tịch HĐND xã-Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023;

 

Ông Trần Thanh Tuấn- chủ tịch UB MTTQ xã Thông báo về kết quả MTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

 

Ông Vũ Văn Thẩm- ĐB HĐND- Thư ký HĐND xã- Thông qua các dự thảo nghị quyết của kỳ họp.

 

Ông : Phạm xuân Luân: ĐB HĐND-Bí Thư Đảng Ủy, Chủ Tịch UBND xã phát biểu tại kỳ họp

 

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm chính trị cao, kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Trên cơ sở xem xét tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân xã; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và bám sát các quan điểm, mục tiêu, các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, Hội đồng nhân dân xã đã dân chủ thảo luận và thống nhất thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp lần thứ 6 HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung được quyết định tại Kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà HĐND xã đề nghị UBND xã, các ban ngành, cơ quan, đơn vị cần khẩn trương tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, cụ thể, có hiệu quả của các nghị quyết vừa đã được thông qua; Thường trực HĐND xã, các ban HĐND xã và các đại biểu HĐND xã, tăng cường giám sát việc thực hiện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của các nghị quyết ngay sau khi được ban hành.

Bế mạc kỳ họp Ông Đặng Xuân Quyện- phó bí thư- chủ tịch HĐND xã thay mặt Chủ tọa kỳ họp trân trọng cảm ơn các đồng chí trong đoàn đại biểu của huyện ủy, các ông bà là đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, các đồng chí trong Ban thường vụ, ban Chấp hành Đảng bộ xã, các vị Đại biểu HĐND xã, các vị đại biểu khách mời đã dành thời gian tham dự kỳ họp. Các bộ phận có liên quan, đài phát thanh huyện, đài truyền thanh xã, công chức văn hóa, thông tin, các ban phục vụ đã hoạt động tích cực, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2090
Trước & đúng hạn: 2090
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 13:05:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 5
Tất cả: 64,142