CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lợi ích từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến
04/04/2022 08:12:18

Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, mang đến nhiều lợi ích thiết thực

Ngày 13/6/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Theo đó:

- Dịch vụ hành chính công: Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục đích lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

- Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về TTHC và các văn bản có liên quan qui định về thủ tục hành chính đó.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Như vậy, có thể thấy so với việc thực hiện Dịch vụ hành chính công truyền thống việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đem lại những lợi ích sau:

- Một là: Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính triển khai Chính phủ điện tử. Điều đó không những tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp mà còn giảm áp lực giấy tờ công việc lên các cơ quan quản lý nhà nước.

- Hai là: Cá nhân, tổ chức khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến sẽ giảm thời gian gửi/ nhận hồ sơ, giảm thời gian và tiết kiệm được đi lại cho người sử dụng.

- Ba là: Tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại của quy trình giải quyết hồ sơ là hoàn toàn có thể (cung cấp thông tin hồ sơ đang nằm ở phòng nào? đang được giải quyết ở bước nào? có thể xem kết quả giải quyết? ...).

- Bốn là: Hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ, do đó có thể tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm,...

Việc gửi hồ sơ qua DVCTT giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet thông qua Cổng dịch vụ công (CDVC) tỉnh (dichvucong.haiduong.gov.vn). Nếu trước đây, muốn đăng ký TTHC phải đến cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ thì nay với phương thức DVCTT mức độ 3 và 4, mọi việc liên quan đến TTHC, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay tại văn phòng, đơn vị; đồng thời có thể theo dõi, giám sát tình trạng giải quyết hồ sơ. Do vậy, tham gia sử dụng DVCTT mức độ 3 và 4 giải quyết TTHC, tổ chức, cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm.

CDVC tỉnh được nâng cấp, thường xuyên cập nhật chức năng đáp ứng quy định hiện hành, là đầu mối cung cấp thông tin về TTHC của tỉnh trên môi trường mạng, đảm bảo kết nối liên thông với hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại CDVC tỉnh để được giải quyết. Việc cung cấp DVCTT mức độ 3 và 4 của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (TP Hải Dương, TP Chí Linh, huyện Nam Sách, huyện Tứ Kỳ, huyện Gia Lộc thời gian qua được đa số người dân, doanh nghiệp đồng tình. Việc cập nhật, niêm yết công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đạt 100% TTHC theo quy định.

VT. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1687
Trước & đúng hạn: 1687
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 04:17:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 60,778