LỊCH LÀM VIỆC
Lịch công tác của lãnh đạo xã tuần thứ 46
30/11/2022 04:12:19

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐOÀN KẾT

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

Tuần thứ 46 (Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)

Ngày

Đồng chí Phạm Xuân Luân

Chủ tịch UBND xã

Đồng chí Đinh Văn Trọng

Phó Chủ tịch UBND xã

Thứ Hai, ngày 07/11/2022

Sáng

Họp cùng BTV Đảng ủy

Họp cùng BTV Đảng ủy

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Thứ Ba, ngày 08/11/2022

Sáng

Họp cùng BCĐ hộ nghèo

Họp cùng BCĐ hộ nghèo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Thứ Tư, ngày 09/11/2022

Sáng

Tiếp công dân tại huyện

Dự hội nghị công bố quyết định Thanh tra

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Thứ Năm, ngày 10/11/2022

Sáng

Dự chỉ đạo công tác khám sơ tuyển NVQS

Dự chỉ đạo công tác khám sơ tuyển NVQS

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022

Sáng

Dự kiểm điểm CBCC

Dự kiểm điểm CBCC

Chiều

Dự sơ kết thực hiện Đề án 06

Trực giải quyết TTHC

Thứ Bảy, ngày 12/11/2022

Sáng

Trực tại cơ quan

 

Chiều

 

Trực tại cơ quan

Chủ nhật, ngày 13/11/2022

Sáng

Trực tại cơ quan

 

Chiều

 

Trực tại cơ quan

Lịch này được lập ngày 07 tháng 11 năm 2022.

VT.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 856
Trước & đúng hạn: 856
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/05/2023 12:15:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0