CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
XÃ ĐOÀN KẾT TÍCH CỰC THAM GIA CHUYỂN ĐỔI SỐ
03/05/2023 09:29:08


Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06);

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ các thành viên trong tổ đề án 06 ra quân bất kể là ngày làm việc hay ngày nghỉ, ban ngày hay buổi tối với nhiệm vụ hỗ trợ tối đa giúp nhân dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VneID.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại tại các buổi hỗ trợ nhân dân cài ứng dụng VneID.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2067
Trước & đúng hạn: 2067
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 05:36:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0